pzl95lat

KONGRES KULTURY ŁOWIECKIEJ

W dniu 15 czerwca armatnie salwy oznajmiły uroczyste otwarcie Kongresu, w którym osobiście udział wziął Minister  Środowiska Henryk Kowalczyk, przedstawiciele Lasów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytutu Badawczego Leśnictwa, parlamentarzyści z PiS i Kukiz 15. Otwarciu towarzyszyło kilkadziesiąt sztandarów zarządów okręgowych PZŁ oraz sztandar Polskiego Związku Łowieckiego.

Minister Środowiska w swoim przemówieniu podkreślił ważną rolę myśliwych  „Ja osobiście uważam, że łowiectwo w środowisku pełni niezwykle ważną rolę w ochronie przyrody i to jest dla mnie bardzo istotne postrzeganie roli myśliwych, roli  Polskiego Związku Łowieckiego, w tym, że współpracuje z przyrodą.”.” Henryk Kowalczyk mówił również o zmianach w ustawie prawo łowieckie, w tym o planowanych zmianach związanych z szacowaniem szkód, które mają na celu usprawnienie jego funkcjonowania. Kontynuując Minister zwrócił się z prośbą o dobrą współpracę pomiędzy myśliwymi i rolnikami, życząc zarówno obu stronom jak i sobie, aby te relacje były jak najlepsze. Minister Środowiska a także Łowczy Krajowy w swoich wystąpieniach podkreślili  potrzebę podnoszenia świadomości społecznej „ przed nami dużo pracy uświadamiającej społeczeństwo, że łowiectwo jest tradycją godną szacunku, ale jest też elementem ochrony przyrody”.  Myśliwych ucieszył fakt, że Minister Kowalczyk widzi problemy polskiego rynku dziczyzny „przed nami wiele pracy, patrzę z wielkim bólem i żalem jak trzeba sprzedawać tusze po tak małej cenie (…) przed nami próby zagospodarowania tego pięknego i zdrowego surowca, żeby nie było tak, że surowiec wywożony jest za granicę, a później kupujemy go po kilkadziesiąt złotych za kilogram. Niech to zostanie wartością dodaną w kraju”. Henryk Kowalczyk kończąc życzył myśliwym sukcesów, podkreślając ich ważną rolę „Myśliwi realizują pewną misję, jedni nazywają ją hobby, inni pasją – ja to nazywam misją i niech ta misja będzie robiona z pełną odpowiedzialnością, ale też niech przynosi wiele satysfakcji”

Łowczy Krajowy Piotr Jenoch zwrócił uwagę na bogatą historię Polskiego Związku Łowieckiego oraz ogromny dorobek w zakresie kultury, literatury i sztuki. Ponadtow swoim przemówieniu zwracał szczególną uwagę na zaangażowanie myśliwych, ale przede wszystkim na jedność  „ na kartach 95- letniej historii Polskiego Związku Łowieckiego zapisywały się różne wydarzenia, w tym chwile trudne, kryzysy, problemy, konflikty, ale dzięki pracowitości i zaangażowaniu, a przede wszystkim dzięki jedności wychodziliśmy z nich wzmocnieni – w 1931 Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich zrzeszał 100 kół łowieckich, w których polowało prawie 4 000 myśliwych, dzisiaj mamy prawie 2 500 kół i prawie 126 000 myśliwych” Kontynuując Piotr Jenoch podkreślił różnorodność jaka charakteryzuje myśliwych pod kątem wieku, płci czy zawodu, ale pomimo tego zwrócił uwagę na to, że wszystkich myśliwych łączy dbanie o dobro polskiego łowiectwa i polskiej przyrody –  i nacisk nie na komercję, ale korzyść dla przyrody. Łowczy Krajowy podkreślił ważną rolę kultury łowieckiej „ przestrzeganie zwyczajów i tradycji łowieckich będących elementem kultury łowieckiej i zarazem przewodnikiem po bezdrożach myśliwskiej wędrówki, było i jest przedmiotem troski całej rzeszy polskich myśliwych”. Zarówno Minister Środowiska, jak i Łowczy Krajowy dostrzegają problem związany z brakiem świadomości społecznej w zakresie łowiectwa.  Kończąc Łowczy Krajowy podkreślił istotną rolę kultury łowieckiej w zmianie wizerunku i postrzegania myśliwych oraz o dbałość w przekazywaniu jej kolejnym pokoleniom. „ Kultura stanowi podstawową i uniwersalną wartość, niezwykle istotną w życiu społeczeństw. Dziedzictwo kultury polskiego łowiectwa przyjęte od minionych pokoleń jest ważnym elementem współczesnej społeczności myśliwskiej. Stanowi jej chlubę i niesie poczucie odpowiedzialności za przekazanie tych wartości kolejnym pokoleniom”.

Podczas uroczystości otwarcia Minister Środowiska odznaczył myśliwych Krzyżami Zasługi przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Data: 15-17 czerwca 2018 r
Miejsce: Dom Polonii  w Pułtusku
Kontakt do organizatora: Łowiec Polski ul. Nowy Świat 35, 
00-029 Warszawa tel. 22 551 82 81
 

PROGRAM IMPREZY

15.06.2018 (piątek)

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

19.00   Kolacja

20.00   Otwarcie wystawy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

16.06.2018 (sobota)

9.00 Otwarcie Kongresu (sygnały, wystąpienia gości, komunikaty kongresowe)

 

9.30 Sesja I

Łowy w starożytności

(prowadzący sesję prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz)

9.30     Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Polowanie w starożytności

9.50     Prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Polowania na Starożytnym Wschodzie.

10.10   Dr hab. Zuzanna Benincasa prof. UW – Zagadnienie polowania w rozważaniach rzymskich jurystów okresu klasycznego.

10.30   Dr Przemysław Kubiak – Myśliwi na arenach antycznego Rzymu.

10.50   Dr hab. Anna Kotłowska prof. UAM – Polowanie w Bizancjum.

11.10   Podsumowanie sesji

 

11.15 Przerwa na kawę

 

11.45 Sesja II

Łowy w średniowieczu i wiekach późniejszych

(prowadzący sesję prof. dr hab. Kazimierz Ilski)

11.45   Dr hab. Adam Krawiec prof. UAM – Motywy związane z polowaniem w kulturze średniowiecznej.

12.05   Prof. dr hab. Zbyszko Górczak – Łowy w średniowiecznej Polsce. Od konieczności życiowej do rozrywki.

12.25   Dr hab. Agnieszka Jakuboszczak prof. UAM – O polowaniach i łowiectwie elit europejskich w okresie XVI-XVIII wieku.

12.45   Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska – Myśliwi, poeci, muzycy, kaznodzieje – łowy króla Zygmunta III Wazy w Puszczy Białowieskiej.

13.05   Dr Edward Marszałek – Bieszczady, z dziejów łowieckiego eldorado.

13.15   Podsumowanie sesji

13.20 Przerwa obiadowa

15.00 Sesja III

Łowiectwo w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości

(prowadząca sesję prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska)

15.00   Dr hab. Tomasz Kargol – Kultura łowiecka ziemiaństwa polskiego.

15.20   Dr hab. Krzysztof Ślusarek – „Dyplomatyka i łowy”, polowanie jako składnik życia towarzyskiego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów.

15.40   Dr hab. Tadeusz Janicki prof. UAM – Gospodarka łowiecka w okresie międzywojennym.

16.00   Dr hab. Piotr Okulewicz prof. UAM – Miejsce polowania w życiu elit politycznych II RP.

16.20   Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Polowanie jako element przywilejów władzy w okresie PRL.

16.40   Podsumowanie sesji

16.45 Przerwa na kawę

17.15. Sesja IV

Społeczny wymiar polowania

(prowadzący sesję prof. dr hab. Tadeusz Linkner)

17.15  Krzysztof Mielnikiewicz – Łowiectwo ludowe

17.35 Dr hab. Piotr Matczak – Społeczne postawy wobec łowiectwa jako przypadek specyficzny i typowy: przegląd problematyki badawczej.

17.55   Dr Adam Borowicz – Społeczna ocena aktywności myśliwych.

18.15   Dr hab. Justyn Piskorski prof. UAM – Konstytucyjnoprawne uwarunkowania łowiectwa w Polsce – węzłowe zagadnienia.

18.35   Dr hab. Marek Mikołajczyk prof. UAM – Rola polowań w rozwijaniu stosunków dyplomatycznych w XX wieku.

18.55   Podsumowanie sesji

19.15   Pokaz kulinarny oraz uroczysta kolacja

20.45   Mini koncert muzyki myśliwskiej 

17.06.2018 (niedziela)

7.30-8.55 – śniadanie

 

9.00 Sesja V

Język łowiecki, literatura oraz ikonografia

(prowadzący sesję prof. dr hab. Zbyszko Górczak)

9.00     Dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM – Specyfika polskiego języka łowieckiego na tle wybranych języków europejskich.

9.20     Dr hab. Magdalena Stuligrosz – Obraz łowów w poezji starożytnych Greków.

9.40     Dr Aleksandra Arndt – Artemida, bogini łowów.

10.00   Prof. dr hab. Tadeusz Linkner – Artystycznym słowem o myślistwie w naszej literaturze.

10.20   Dr hab. Arkadiusz Wagner – Łowy w Polsce w świetle grafiki europejskiej XVI-XVIII wieku.

10.40   Podsumowanie sesji

10.45  Przerwa na kawę

11.00 Sesja VI

Hodowla zwierzyny oraz kuchnia myśliwska

(prowadzący sesję prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz)

11.00   Dr hab. Piotr Daszkiewicz prof. PAN – Introdukcje i polowania na ziemiach polskich w XIX wieku.

11.20 Dr Krzysztof Jażdżewski – Od wyniszczenia ku odbudowie. Populacja jelenia na Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku.

11.40   Mgr Michał K. Nowak – Z dziejów hodowli i zasiedlania bażantów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

12.00   Dr hab. Jarosław Dumanowski prof. UMK – Dziczyzna w staropolskich tekstach kulinarnych. Asortyment, techniki kulinarne i dietetyka.

12.20   Mgr Bogdan Gałązka – Flaki z łosia i mózg z sarny. Jan Szyttler o dziczyźnie i kuchni myśliwskiej.

12.40   Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie Kongresu

13.15   Obiad

14.00   Wyjazd uczestników

KONTAKT

Adres:
Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

Telefon (centrala):
22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53
fax: +48 22 826 33 22

Mail:
pzlow@pzlow.pl
rzecznikprasowy@pzlow.pl